Tag: บริษัทสร้างบ้าน

เรื่องที่เราไม่ควรทำอย่างยิ่งในการเลือกสร้างบ้าน

ในการสร้างบ้านนั้นเราจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับ ? ว่าในการสร้างบ้านนั้นเราสามารถที่จะสร้างบ้านได้ด้วยบริษัทสร้างบ้าน หรือ บางทีเราอาจจะเลือกใช้บริการช่างรับเหมาก็จะสามารถเลือกใช้บริการได้ด้วยเช่นกันแต่ในบทความนี้เราอยากจะขออพูดถึงเรื่องที่เราไม่ควรทำในการเลือกสร้างบ้านนนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าทำแล้วอาจจะทำให้การสร้างบ้านของเรานั้นผิดพลาด หรือ อาจจะเกิดอันตรายเอาได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเรามาลองดูดีกว่าครับว่าจะมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องระวังบ้าง   เลือกใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ   อย่างแรกเลยที่เราจะต้องระวังนั้นคือในเรื่องของ “วัสดุ” นะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าในเรื่องของวัสดุนั้น เราเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีมาตรฐาน และวัสดุที่ไม่มีคุณภาพนั้นอาจจะทำให้บ้านของเรานั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นได้นะครับ และ ถ้าหากว่าในการสร้างบ้านนั้นถ้าหากว่าเรานั้นใช้วัสดุที่ไม่มีมาตรฐานและไม่มีคุณภาพอาจจะทำให้บ้านของเรานั้นเสียหาย  ไปเร่งเวลาก่อสร้าง   เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะเคยที่จะไปเร่งในการสร้างบ้านของตัวเองให้ช่างนั้นเร่งทำงานได้มากขึ้นนะครับ  ซึ่งอยากจะให้บ้านของเรานั้นเสร็จออกมาแล้วมีมาตรฐาน และ สามารถที่จะก่อสร้างได้อย่างมีมาตรฐานละก็แนะนำว่าอย่างเร่งในการก่อสร้างเด็ดขาดเลยนะครับ เพราะว่าในการก่อสร้างนั้นจะต้องใช้เวลาในการสร้าง และ จะต้องใช้เวลาอย่างมากดังนั้นในการไปเร่งเวลาให้ช่างนั้นเร่งรีบทำงานนั้นมีแต่จะทำให้บ้านของเรานั้นถูกสร้างออกมาอย่างไม่มีมาตรฐานนนะครับ ดังนั้นให้เวลาช่างในการทำงานจะดีกว่านะครับ   ไม่ชำระเงินตามสัญญา   อีกข้อที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ การชำระเงินนั้นค่อนข้างสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าอย่าลืมว่าในการก่อสร้างนั้นสัญญาจะระบุวันในการชำระเงินอย่างชัดเจนอย่างมากContinue readingเรื่องที่เราไม่ควรทำอย่างยิ่งในการเลือกสร้างบ้าน